Ponyclub De Terschellinger Ruiters (kinderen tot 16 jaar)

Lesindeling Zomer 2019

Donderdag  15.15-16.15 uur Peggy

Vrijdag        15.00-16.00 uur  Liesbeth

Zaterdag     10.00-10.30 uur  Ponypret Peggy

Zaterdag     10.30-11.30 uur Peggy