Heel hartelijk welkom op de website van Vereniging De Terschellinger Ruiters. Op deze site kunt u veel informatie vinden over onze vereniging en haar activiteiten. Mocht u na het lezen van de site nog vragen hebben of heeft u tips voor ons, dan kunt u dit melden op de contactpagina!

Tot ziens bij De Terschellinger Ruiters

Formerum Terschelling

Laatste Corona Nieuws

19. mei, 2021

LAATSTE CORONA-UPDATE

CORONA-UPDATE: STAP TWEE OPENINGSPLAN VANAF 19 MEI, VERSOEPELINGEN VOOR DE SPORT
Geplaatst op 17 mei 2021

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge werd zojuist bekend gemaakt dat als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames de komende week blijft dalen er vanaf woensdag 19 mei een aantal versoepelingen wordt doorgevoerd. Stap twee van het openingsplan van de overheid kan dan gezet worden. Hierin zijn ook versoepelingen voor de sport opgenomen. Voor de paardensector zijn de belangrijkste versoepelingen dat er binnen paardgereden en les gegeven mag worden in groepen van maximaal twee personen op 1,5 meter afstand, voor jeugd t/m 17 jaar gelden hier geen beperkingen. Voor groepslessen buiten geldt een maximum van 30 personen voor volwassenen vanaf 27 jaar. Op dinsdag 1 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke verdere versoepelingen vanaf 8 juni.

Onderstaand een overzicht van alle geldende maatregelen vanaf 19 mei:

Paardenhouderijen
Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat zowel de verzorging van de paarden, inclusief het beweging geven, en het rijden van paarden binnen en buiten mag plaatsvinden. Let wel, klanten dienen zich nog steeds enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de verzorging, het rijden, lessen en trainen van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.
Paardrijden en lessen
Binnen
Individueel rijden van paarden is binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een instructeur op 1,5 meter afstand gereden. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Buiten
Buiten mogen groepslessen gegeven worden aan jeugd, jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Buitenritten in groepen zijn ook toegestaan.
Er mogen buiten groepslessen en buitenritten gegeven worden aan volwassenen vanaf 27 jaar op 1,5 meter afstand met een maximum van 30 personen.
Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.
Verbod op wedstrijden
Wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Fokkerij-activiteiten toegestaan
Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken - zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten - doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’(zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).

Hippische dienstverleners
Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

SPECIFIEK OVERZICHT EN Q&A VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSPORT VANAF 19 MEI:

Op basis van de aangekondigde versoepeling tijdens de persconferentie van 11 mei gelden vanaf 19 mei de volgende specifieke maatregelen voor de paardensport.

(klik hier voor de geldende overheidsmaatregelen in de sport)


PAARDRIJDEN, LESSEN, BUITENRITTEN EN TRAINING

1. MAG JE PAARDRIJDEN EN JE PAARD VERZORGEN?

Ja paarden mogen gereden en verzorgd worden.

1A. WAT MAG IN DE BINNENRIJBAAN?

Individueel rijden van paarden is binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een instructeur op 1,5 meter afstand gereden. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Let op: meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan, indien zij voldoende afstand tot elkaar houden.

1B. WAT MAG IN DE BUITENRIJBAAN?

Er mogen groepslessen georganiseerd worden voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Er mogen groepslessen gegeven worden aan volwassenen vanaf 27 jaar met een maximale groepsgrootte van 30 (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand.
Privélessen zijn buiten toegestaan voor alle leeftijden.
De volgende regels zijn zowel binnen als buiten van toepassing:

Publiek is niet toegestaan.
Zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging.
Houdt je aan de sociale en hygiëne maatregelen.

2. ZIJN PRIVELESSEN TOEGESTAAN?

Privélessen zijn binnen en buiten toegestaan. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt er binnen een maximale groepsgrootte van 2 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand.


3. ZIJN GROEPSLESSEN TOEGESTAAN?

Binnen:

Groepslessen zijn binnen toegestaan voor personen t/m 17 jaar.
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per groepje (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand met een maximum van 30 personen in een binnenruimte.
Buiten:

Er mogen groepslessen gegeven worden voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Er mogen groepslessen gegeven worden aan volwassenen vanaf 27 jaar met een maximale groepsgrootte van 30 (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand.


4. ZIJN BUITENRITTEN TOEGESTAAN?

Buitenritten zijn toegestaan. Voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar zijn hier geen beperkingen. Er geldt voor volwassenen vanaf 27 jaar een maximale groepsgrootte van 30 (exclusief instructeur) en er moet 1,5 meter afstand gehouden worden.


5. MOETEN KINDEREN OOK 1,5 METER AFSTAND HOUDEN?

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten buiten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.


6. ZIJN ER SPECIALE REGELS VOOR AANGEPAST PAARDRIJDEN?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard.


7. MAG JE WEL AAN DE KANT STAAN VOOR DE VEILIGHEID ALS IEMAND AAN HET RIJDEN IS?

Indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid, het verloop van de sportbeoefening en het waarborgen van de onderlinge afstand is dit toegestaan. Denk hierbij wel aan de maximale groepsgrootte van 2 personen en de 1,5 meter afstand.


8. GELDEN DEZELFDE REGELS VOOR ALLE DISCIPLINES?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

Bij voltige mag er voor jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar in duo’s en teamverband getraind worden. Door volwassenen vanaf 27 jaar mag er alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.


PAARDENSPORTACTIVITEITEN (ZOALS WEDSTRIJDEN)


1. ZIJN WEDSTRIJDEN TOEGESTAAN?

Nee, wedstrijden zijn niet toegestaan.


2. MOGEN ER ONDERLINGE MANEGE- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN GEORGANISEERD WORDEN?

Ja er mogen onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten, zoals onderlinge dressuurproeven en parcoursen georganiseerd worden op de eigen manege of vereniging. De KNHS kent hier tijdelijk winst- en promotiepunten aan toe. Deze activiteiten moeten wel buiten plaatsvinden en zijn alleen toegankelijk voor leden van de eigen vereniging of manege.

Voor het deelnemen aan en organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten zijn bepalingen verbonden. Klik hier voor alle bepalingen vanaf 28 april en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.


3. MOGEN PAARDENSPORTACTIVITEITEN MET BEOORDELINGS- EN MEETMOMENTEN GEORGANISEERD WORDEN?

Ja er mogen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden. Klik hier voor meer informatie.


4. MOGEN ER ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD WORDEN?

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden voor kinderen, jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar onder de volgende voorwaarden:

Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen. Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.
Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
De onderlinge wedstrijd vindt buiten plaats.
Publiek is niet toegestaan.
Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.
Voor volwassenen vanaf 27 jaar mogen er geen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden.

5. BLIJFT HET MOGELIJK OM ONLINE DRESSUURPROEVEN TE LATEN BEOORDELEN?

Ja, het is mogelijk om dressuurproeven t/m de klasse ZZ-licht en menproeven in de klassen B en L te laten beoordelen voor winstpunten. Zodra het overheidsverbod op wedstrijden wordt opgeheven zal Paardrijden.nl alleen nog opengesteld worden voor de klassen t/m L2.


6. GAAN DE KNHS COLLEGE TOURS DOOR?

Ja de KNHS College Tours gaan online door via livestreaming. Houdt hiervoor www.knhs.nl in de gaten.


7. IK HEB EEN STARTPAS, MAAR KAN DEZE NU NIET OF MINDER GEBRUIKEN, KAN IK MIJN GELD TERUG VRAGEN?

Nee, er kan geen geld terug gevraagd worden. Het is wel mogelijk om online dressuur- en menproeven te laten beoordelen via Paardrijden.nl.

Daarnaast kunnen er buiten onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten georganiseerd worden op de eigen manege of vereniging. De KNHS kent hier tijdelijk winstpunten aan toe. Aan het deelnemen aan en organiseren van onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten zijn bepalingen verbonden. Klik hier voor alle bepalingen vanaf 28 april en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.


8. IK HEB ALS WEDSTRIJDORGANISATOR MIJN WEDSTRIJD MOETEN ANNULEREN, HOEF IK GEEN WEDSTRIJDAFDRACHT TE BETALEN?

Ja, als een wedstrijd geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, hoeft de wedstrijdorganisatie geen wedstrijdafdracht te betalen. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt.


9. WELKE REGELS GELDEN ER VOOR TOPSPORTERS?

Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Zij zijn hierover separaat geïnformeerd door de KNHS.


10. MAG IK WEL DEELNEMEN AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND?

Topsporters mogen nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport. Houd hierbij goed de reisadviezen van de Rijksoverheid in de gaten.


11. GAAT DE HIPPIADE DOOR?

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de Hippiade door gaat.VOOR INSTRUCTEURS


1. MOET IK ALS INSTRUCTEURS EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft. Begeef je je in een publieke binnenruimte, dan is een mondkapje verplicht.


2. KOMEN ER NOG AANGEPASTE REGELS VOOR HET BEHALEN VAN LICENTIEPUNTEN?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen.

Voor officials is de licentieperiode met een jaar verlengt zodat de official kan voldoen aan de gestelde eisen.

Wat hebben we de laatste tijd aan sponsoring ontvangen van SponsorKliks

De SponsorKliks transacties van december 2020 zijn bijgewerkt.

 De commissie voor Terschellinger Ruiters in november bedroeg: € 14.62

Klik op onderstaande link voor het overzicht van Terschellinger Ruiters.
https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php?club=4957

Hoe werkt gratis sponsoren?
Als jij via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij Coolblue, About You of Bol, dan ontvangt Terschellinger Ruiters geld van SponsorKliks. De link bevat nl. een code om Terschellinger Ruiters te herkennen en jij betaalt hetzelfde als je direct naar de webwinkel gaat, vandaar "gratis sponsoren".

Bekijk andere winkels op de SponsorKliks-pagina van Terschellinger Ruiters via:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4957&so=tma